زوج درمانی

زوج درمانی چیست؟ و چه کمکی به زوجین می کند؟ ، زمانی که زوج ها در زندگی دچار مشکل و تنش می شوند باید به درمانگر مراجعه کنند. متخصصی با تجربه ی بالینی که برای درمان این مشکل آموزش دیده را درمانگر می گویند.

درمانگر به این زوج ها راهکارهایی ارائه می دهد تا بتوانند با دیدی منطقی و درست به زندگی مشترک خود نگاه کنند. این روند که نوعی روان درمانی است زوج درمانی نام دارد.


موارد استفاده زوج درمانی


زوج درمانی به مشکلات و تنش هایی که بین همسران بوجود آمده می پردازد. علت مشکلات و تنش ها الزاماً وجود مشکل روانشناسی در یک یا هر دو طرف نیست. بلکه این تنش ها زمانی رخ می دهند که افراد در رابطه ی خود با مشکل روبرو می شوند. درمانگر در زوج درمانی سعی می کند با هر یک از زوج ها صحبت کند. با این کار اطلاعاتی از هر یک به دست آورده و به ریشه ی مشکل آگاهی پیدا می کند. انجام زوج درمانی باعث پیشگیری از بروز مشکلات جدی و شدید در روابط بین همسران می شود. در این میان انتخاب متخصص درمانگر نقشی اساسی دارد.

موارد استفاده زوج درمانی


مراحل زوج درمانی


- پس از یافتن متخصص مناسب، درمانگر به بررسی مشکلات و اتفاقات می پردازد. وی با کمک اطلاعاتی که از هر یک از زوج ها دریافت می کند مشکل را ریشه یابی می کند.
- درمانگر تمام مراحل و ساعات درمان را با همسران انجام می دهد تا با این کار روابط آنها با هم بهتر شود.
- در گام بعدی درمانگر به پیدا کردن راهکار و راه حل مناسب برای این مشکلات و تنش ها اقدام می کند.
- در نهایت متخصص تعیین هدف کرده و بر این اساس به ایجاد انگیزه برای حل مشکلات روابط زوج ها اقدام می کند.


انواع روش های انجام زوج درمانی


مهمترین روش هایی که برای زوج درمانی استفاده می شوند به این شرح می باشند:
- روایت درمانی: در این روش همسران از نگرانی های درونی و فکری خود حرف می زنند. درمانگر با این کار می تواند با دیدی جامع و کلی تمام زوایای زندگی آنها را بررسی کند.
- روش گوتمن: در این روش درمانگر به هر یک از طرفین کمک می کند تا با روش نقشه های عشق احساسات، احترام، نزدیکی، محبت و صمیمیت نسبت به یکدیگر را بیشتر کنند.
- رابطه درمانی ایماگو: انجام این روش به صورت ترکیبی است. به این معنی که در این روش از تکنیک های معنوی و رفتاری باهم استفاده می شود. درمانگر سوالاتی را از هر یک طرف می پرسد. با بررسی پاسخ ها و استفاده از آنها به درمان می پردازد.
- روانشناسی مثبت: در این روش نیز درمانگر جنبه های مثبت روابط همسران را یادآور می شود. به این صورت که آنها را وارد بحث کرده و مواردی که باعث شادی و خوشی آنها در زندگی می شود را به یادشان می آورد.

انواع زوج درمانی


زوج درمانی چه کمکی می کند؟


انجام زوج درمانی برای روابط مفید و کارساز است. در هر رابطه ای مشکلاتی پیش می آید که برای جلوگیری از افزایش نیاز به درمان پیدا می کنند. در این زمان زوج درمانی راهکاری مفید برای ریشه یابی مشکل است. پس از این کار، درمانگر به بررسی مشکل پرداخته و راهکار و راه حل مناسب برای آن پیدا می کند. به این صورت که با یک معاینه ی ساده و با گفتگو با هر یک از زوج ها به آنها کمک می کند تا دوره ی استرس زا و تنش های میانشان برطرف شود. در این میان مواردی از قبیل فرزندپروری، جنسیت، خیانت، ناباروری و از این قبیل مسائل تنش زای میان زوج ها هستند.

زوج درمانی چه کمکی می کند؟


سخن پایانی


امروزه مسائل و مشکلات زیادی در زندگی ها وجود دارد که باعث تنش هایی میان همسران می شود. این تنش ها روابط میان زوج ها را به خطر می اندازد. براین اساس مراجعه به متخصصی که کارش درمان این روابط و برطرف کردن این تنش هاست اهمیت دارد. در اینجا زوج درمانی یک روش درمانی است که با راهکارهایی متنوع به بررسی مسائل و راه حل برای روابط زوج ها می پردازد.