اهداف آزمایشات و معاینات استخدامی

آزمایشات و معاینات استخدامی شامل چه مواردی می شود؟ ، بسیار پیش می آید که سازمان ها و کارفرمایان برای استخدام افراد یک سری معاینات و آزمایشات را تعیین کرده و انجام می دهند. این معاینات با هدف بررسی و سنجش توانایی های روانی، جسمانی و اجتماعی فرد صورت می گیرد.

در این مراحل سلامت عمومی فرد به همراه مهارتهای عملکردی وی براساس سابقه ی پزشکی، سابقه ی کاری و معاینات بالینی بررسی می شود.


اهداف آزمایشات و معاینات


آزمایش ها و معاینات پیش از استخدام به این دلیل اطمینان از سلامت جسمی و روانی افراد انجام می شود. علاوه بران با انجام این آزمایش ها می توان برنامه ریزی مناسبی برای قرار دادن افراد در شغل های مختلف داشت. تکرار این آزمایش ها نیز به علت اثبات یا عدم اثبات تاثیرات ناخوشایندی احتمالی کار بر روی سلامت فرد است. انجام این قبیل آزمایشات اهداف مشخصی دارد. مهم ترین اهداف انجام معاینات و آزمایشات استخدامی به این شرح هستند:
- بررسی و تشخیص بیماری های فرد و درمان آن ها
- بررسی و تعیین توانایی ها و مهارت های فرد در شغل مورد درخواست
- حفظ سلامتی سایر افراد
- بررسی سوابق پزشکی و تعیین بیماری ها و مشکلات قبلی و تکمیل پرونده پزشکی
- بررسی و کشف بیماری های قابل انتقال فرد و بنابراین پیشگیری از انتقال
- مشخص کردن و برنامه ریزی برای تعداد دفعات معاینه و فواصل زمانی مناسب
به طور کلی این آزمایشات با هدف تشخیص و درمان به موقع بیماری، بررسی شرایط کاری، پیشگیری از انتقال بیماری، پیگیری از افزایش و پیشرفت بیماری و ارزشیابی روش های ایمنی انجام می شود.

اهداف آزمایشات و معاینات


روش انجام آزمایشات و معاینات استخدامی


1. اولین کار تهیه شرح حال فرد است. در این مرحله سوابق پزشکی فردی و خانوادگی در خصوص انواع مشکلات، ابتلای به بیماریها و کلاً مشکلات پیشین تهیه می شود.
2. پس از شرح حال، عواملی که برای شخص مضر است بررسی می شود. به این معنی که براساس سوابق پزشکی و معاینات انجام شده، کارشناس بهداشت حرفه ای محیط کار را بررسی می کند.
3. انجام معاینات کامل اعم از بررسی کلیه ها، اعصاب و روان، چشم، قلب و عروق و... توسط پزشک متخصص طب کار
4. درخواست و انجام آزمایش های پاراکلینیک که براساس وضعیت فرد مورد نیاز است. این وضعیت مربوط به قند و چربی خون، عفونت های بدن، نوار قلب، آزمایش ادرار و... می شود که گاهی نیاز به بررسی ستون فقرات، قفسه سینه، شنوایی و... نیز می شود.

روش انجام آزمایشات و معاینات استخدامی


انواع آزمایشات استخدامی


براساس اهدافی که در این متن نیز به آنها اشاره شده است آزمایشات استخدامی انواعی دارند که در اینجا به آنها اشاره می کنیم.
- اولین نوع این آزمایش ها مربوط به پیش از استخدام است. این آزمایش در بسیاری از سازمان ها انجام می شود تا از وضعیت فرد متقاضی کار آگاه شوند. با انجام این آزمایشات سلامت روانی و جسمانی افرادی که قرار است استخدام شوند بررسی خواهد شد.
- آزمایش های دوره ای نوع دیگر آزمایشات استخدامی است. به این صورت افرادی که شغل ها و پست ها را در اختیار گرفته اند هر سال حداقل یک بار چک می شوند. این کار کمک می کند تا در صورت روبرویی کارکنان با مشکل، سریع مساله بررسی و رفع شود. در این صورت جلوی بروی مشکلات جسمانی یا روانی در کارکنان گرفته می شود.

انواع معاینات استخدامی
- آزمایش های مربوط به چکاپ نوع دیگری از آزمایشات استخدامی است. به این صورت که در زمان های معینی از تمام کارکنان که در پست های سازمان هستند با توجه به سن، سوابق خانوادگی، جنسیت و بیماری های زمینه یک سری آزمایش گرفته می شود. این روند کمک می کند تا در صورت بروز مشکل بیماری ها سریع تر تشخیص داده و در نتیجه درمان شوند.
- نوع دیگر آزمایشات استخدامی مربوط به آزمایشات با هدف تعیین محدودیت شغلی است. در صورتی که هر فرد به مشکل، حادثه یا بیماری بر بخورد کارفرما پس از بررسی و انجام معاینات براساس توانایی فرد او را در شغلی قرار می دهد. در این روند متخصصان و پزشکان میزان آسیب و بیماری فرد را بررسی کرده و تغییرات مناسب برای رفع مشکلات روانی یا جسمانی را به کارفرما اطلاع می دهند.

انواع آزمایشات و معاینات استخدامی


سخن پایانی


براساس ماده ی 90 قانون تامین اجتماعی افرادی که در پست ها و شغل های مختلف قرار می گیرند باید یک سری توانایی ها و قابلیت های جسمی داشته باشند. علاوه بر این افراد باید از نظر روانی نیز شرایط طبیعی داشته باشند. بر این اساس کارفرمایان باید قبل از استخدام نیروهای انسانی یک سری آزمایشات و معاینات روی آن ها انجام دهند. این مساله کمک زیادی به پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از محیط کار می کند. همچنین در صورت تایید وجود مشکل فرد سریع تر می تواند به درمان بپردازد. بنابراین با توجه به مطالب یاد شده انجام این آزمایشات و معاینات استخدامی بسیار مفید و ضروری خواهد بود.