ولیعصر

نوروفیدبک در ولیعصر

متخصص نوروفیدبک که با نام نوروتراپیست هم شناخته می شود، فردی است که با استفاده از دستگاه نوروفیدبک به درمان بیماران می پردازد.
نوروفیدبک یک روش مکمل درمانی است که نوعی خود تنظیمی در مغز ایجاد می کند. در این روش، به مغز آموزش داده می شود تا فعالیت های خود را کنترل نماید.
متخصص نوروفیدبک در ابتدا نشانه های فیزیولوژیک و مشکلات روحی و روانی بیمار را مورد بررسی قرار می دهد. برای دستیابی به نتایج مطلوب درمانی از دستگاه نوروفیدبک استفاده می کند.


به این صورت که حسگرهایی به نام الکترود را بر روی پوست سر بیمار قرار می دهند. فعالیت های الکتریکی مغز توسط این الکترودها ثبت شده و روی یک صفحه مانیتور نمایش داده می شود. معمولا این امواج به شکل بازی های کامپیوتری یا فیلم شبیه سازی می شوند. بیماران می توانند با استفاده از امواج مغزی خود، بازی یا پخش فیلم را هدایت نمایند. در ادامه با توجه به نتایج بازی یا تغییرات ایجاد شده در صدا به وضعیت امواج مغزی خود پی می برند. سپس در جهت اصلاح وضعیت تلاش می کنند.
برای درمان بیماری ها و اختلالاتی مانند اوتیسم، دو قطبی، فلج مغزی، دندان قروچه، صرع، بیش فعالی، بی خوابی، میگرن، افسردگی و ... می توانید به متخصص نوروفیدبک مراجعه نمایید.
در این بخش به معرفی بهترین متخصصین نوروفیدبک در ولیعصر می پردازیم.

در این مجموعه هیچ آگهی وجود ندارد