مدیران عزیز ادارات هلال احمر، جهت افزودن آگهی واحد خود در سامانه "دکتر کجاست"، یکی از پلن های زیر را انتخاب نمایید.