آخرین آمار ثبت نام سایت مورخ 97/8/15

0
مطب
0
کلینیک
0
آزمایشگاه
0
فیزیوتراپی
0
داروخانه
0
بیمارستان

از طریق این بخش پزشکان عزیز می توانند آگهی مطب خود را در سامانه دکتر کجاست ثبت نمایند.

جهت ثبت آگهی متناسب با دسترسی هایی که برای شما فعال می شود سه نوع حق اشتراک (بسته آگهی) وجود دارد که جزئیات و تفاوت آنها در جدول زیر اشاره شده است

ویژگی
مطب پزشک VIP
مطب پزشک عمومی
مطب پزشک رایگان
نام پزشک (عنوان مطب)دارددارددارد
شماره نظام پزشکیدارددارددارد
شعار تبلیغاتیدارددارددارد
تخصص پزشکیدارددارددارد
سابقه فعالیت (سال)داردداردندارد
درباره من (توضیحات)دارددارددارد
مدرک تحصیلیداردداردندارد
دوره های تخصصی سپری شدهداردنداردندارد
عکس پرسنلی(عکس پروفایل-لوگو آگهی)داردداردندارد
تصویر سربرگ آگهیداردداردندارد
گالری تصاویرداردداردندارد
امکان نمایش ویدئو تبلیغاتیداردنداردندارد
استان محل فعالیتدارددارددارد
شهرستان محل فعالیتدارددارددارد
آدرس مطبدارددارددارد
شماره های تماسدارددارددارد
موقعیت مطب روی نقشه گوگلداردداردندارد
جدول زمانی ساعات کاریدارددارددارد
ایمیلداردداردندارد
آدرس وبسایتداردنداردندارد
درج آدرس شبکه های اجتماعیداردداردندارد
شماره تلفن همراهدارددارددارد
نمایش بیمه های طرف قراردادداردداردندارد
سئو آگهی با استفاده از کلمات کلیدیدارد / 4 کلمه کلیدیدارد / 2 کلمه کلیدیندارد
نمایش تبلیغات در صفحه آگهیندارددارددارد
نوبت دهی اینترنتیداردداردندارد
انتشار اخبار (اطلاعیه، رویداد)رایگانشامل هزینه مجراشامل هزینه مجزا
نمایش امتیاز کاربران به آگهیداردداردندارد

امکان افزودن آگهی به علاقمندی ها

(توسط کاربر)

داردداردندارد
بخش سوال از پزشکداردداردندارد

از طریق این بخش پزشکان عزیز می توانند آگهی مرکز کلینیک خود را در سامانه دکتر کجاست ثبت نمایند.

جهت ثبت آگهی متناسب با دسترسی هایی که برای شما فعال می شود دو نوع حق اشتراک (بسته آگهی) وجود دارد که جزئیات و تفاوت آنها در جدول زیر اشاره شده است

 

ویژگی
کلینیک VIP
کلینیک رایگان
نام موسسه (نام کلینیک)دارددارد
شماره نظام پزشکیدارددارد
نوع کلینیکدارددارد
نوع تخصصدارددارد
سابقه فعالیت (سال)داردندارد
شرح خدمات قابل ارائهدارددارد
لیست پزشکان به همراه تحصیلاتداردندارد
لوگو مرکزداردندارد
تصویر سربرگ آگهیداردندارد
گالری تصاویرداردندارد
امکان نمایش ویدئو تبلیغاتیداردندارد
استان محل فعالیتدارددارد
شهرستان محل فعالیتدارددارد
آدرس مرکزدارددارد
شماره های تماسدارددارد
موقعیت کلینیک روی نقشه گوگلداردندارد
جدول زمانی ساعات کاریدارددارد
ایمیلداردندارد
آدرس وبسایتداردندارد
درج آدرس شبکه های اجتماعیداردندارد
شماره تلفن همراه مسئولدارددارد
نمایش بیمه های طرف قراردادداردندارد
سئو آگهی با استفاده از کلمات کلیدیدارد / 4 کلمه کلیدیندارد
نمایش تبلیغات در صفحه آگهیندارددارد
نوبت دهی اینترنتیداردندارد
انتشار اخبار (اطلاعیه، رویداد)رایگانشامل هزینه مجزا
نمایش امتیاز کاربران به آگهیداردندارد

امکان افزودن آگهی به علاقمندی ها

(توسط کاربر)

داردندارد
بخش سوال از پزشکداردندارد

 

از طریق این بخش پزشکان عزیز می توانند آگهی آزمایشگاه خود را در سامانه دکتر کجاست ثبت نمایند.

جهت ثبت آگهی متناسب با دسترسی هایی که برای شما فعال می شود دو نوع حق اشتراک (بسته آگهی) وجود دارد که جزئیات و تفاوت آنها در جدول زیر اشاره شده است

 

ویژگی
آزمایشگاه VIP
آزمایشگاه رایگان
نام موسسه (نام آزمایشگاه)دارددارد
شماره نظام پزشکیدارددارد
نوع آزمایشگاهدارددارد
سابقه فعالیت (سال)داردندارد
شرح خدمات قابل ارائهدارددارد
لوگو آگهیداردندارد
تصویر سربرگ آگهیداردندارد
گالری تصاویرداردندارد
امکان نمایش ویدئو تبلیغاتیداردندارد
استان محل فعالیتدارددارد
شهرستان محل فعالیتدارددارد
آدرس مطبدارددارد
شماره های تماسدارددارد
موقعیت آزمایشگاه روی نقشه گوگلداردندارد
جدول زمانی ساعات کاریدارددارد
ایمیلداردندارد
آدرس وبسایتداردندارد
درج آدرس شبکه های اجتماعیداردندارد
شماره تلفن همراهدارددارد
نمایش بیمه های طرف قراردادداردندارد
سئو آگهی با استفاده از کلمات کلیدیدارد / 4 کلمه کلیدیندارد
نمایش تبلیغات در صفحه آگهیندارددارد
نوبت دهی اینترنتیداردندارد
انتشار اخبار (اطلاعیه، رویداد)رایگانشامل هزینه مجزا
نمایش امتیاز کاربران به آگهیداردندارد

امکان افزودن آگهی به علاقمندی ها

(توسط کاربر)

داردندارد
بخش سوال از پزشکداردندارد

 

از طریق این بخش پزشکان عزیز می توانند آگهی مرکز فیزیوتراپی خود را در سامانه دکتر کجاست ثبت نمایند.

جهت ثبت آگهی متناسب با دسترسی هایی که برای شما فعال می شود دو نوع حق اشتراک (بسته آگهی) وجود دارد که جزئیات و تفاوت آنها در جدول زیر اشاره شده است

 

ویژگی
فیزیوتراپی VIP
فیزیوتراپی رایگان
نام موسسه (نام مرکز)دارددارد
شماره نظام پزشکیدارددارد
خدمات قابل ارائهدارددارد
زمینه فعالیتدارددارد
سابقه فعالیت (سال)داردندارد
درباره مادارددارد
لوگو مرکز (عکس پرسنلی)داردندارد
تصویر سربرگ آگهیداردندارد
گالری تصاویرداردندارد
امکان نمایش ویدئو تبلیغاتیداردندارد
استان محل فعالیتدارددارد
شهرستان محل فعالیتدارددارد
آدرس مرکزدارددارد
شماره های تماسدارددارد
موقعیت مرکز روی نقشه گوگلداردندارد
جدول زمانی ساعات کاریدارددارد
ایمیلداردندارد
آدرس وبسایتداردندارد
درج آدرس شبکه های اجتماعیداردندارد
شماره تلفن همراهدارددارد
نمایش بیمه های طرف قراردادداردندارد
سئو آگهی با استفاده از کلمات کلیدیدارد / 4 کلمه کلیدیندارد
نمایش تبلیغات در صفحه آگهیندارددارد
نوبت دهی اینترنتیداردندارد
انتشار اخبار (اطلاعیه، رویداد)رایگانشامل هزینه مجزا
نمایش امتیاز کاربران به آگهیداردندارد

امکان افزودن آگهی به علاقمندی ها

(توسط کاربر)

داردندارد
بخش سوال از پزشکداردندارد

 

از طریق این بخش پزشکان عزیز می توانند آگهی داروخانه خود را در سامانه دکتر کجاست ثبت نمایند.

جهت ثبت آگهی متناسب با دسترسی هایی که برای شما فعال می شود دو نوع حق اشتراک (بسته آگهی) وجود دارد که جزئیات و تفاوت آنها در جدول زیر اشاره شده است

ویژگی
داروخانه VIP
داروخانه رایگان
نام داروخانهدارددارد
شماره پروانه تاسیسدارددارد
نام مسئول فنیدارددارد
شماره پروانه مسئول فنیدارددارد
انتخاب دسته بندیدارددارد
شعار تبلیغاتیداردندارد
سابقه فعالیت (سال)داردندارد
درباره مادارددارد
لوگو مرکزداردندارد
تصویر سربرگ آگهیداردندارد
گالری تصاویرداردندارد
امکان نمایش ویدئو تبلیغاتیداردندارد
استان محل فعالیتدارددارد
شهرستان محل فعالیتدارددارد
آدرس داروخانهدارددارد
شماره های تماسدارددارد
موقعیت داروخانه روی نقشه گوگلداردندارد
جدول زمانی ساعات کاریدارددارد
ایمیلداردندارد
آدرس وبسایتداردندارد
درج آدرس شبکه های اجتماعیداردندارد
شماره تلفن همراهدارددارد
نمایش بیمه های طرف قراردادداردندارد
سئو آگهی با استفاده از کلمات کلیدیدارد / 4 کلمه کلیدیندارد
نمایش تبلیغات در صفحه آگهیندارددارد
انتشار اخبار (اطلاعیه، رویداد)رایگانشامل هزینه مجزا
نمایش امتیاز کاربران به آگهیداردندارد

امکان افزودن آگهی به علاقمندی ها

(توسط کاربر)

داردندارد
بخش سوال از پزشکداردندارد

از طریق این بخش می توانند آگهی فروشگاه تجهیزات پزشکی خود را در سامانه دکتر کجاست ثبت نمایند.

جهت ثبت آگهی متناسب با دسترسی هایی که برای شما فعال می شود دو نوع حق اشتراک (بسته آگهی) وجود دارد که جزئیات و تفاوت آنها در جدول زیر اشاره شده است

ویژگی
فروشگاه تجهیزات پزشکی VIP
فروشگاه تجهیزات پزشکی رایگان
نام فروشگاهدارددارد
شماره مجوزدارددارد
نام مسئول و مدیردارددارد
انتخاب دسته بندیدارددارد
شعار تبلیغاتیداردندارد
سابقه فعالیت (سال)داردندارد
درباره مادارددارد
تحصیلاتداردندارد
دوره های تخصصی سپری شدهداردندارد
لوگو فروشگاهداردندارد
تصویر سربرگ آگهیداردندارد
گالری تصاویرداردندارد
امکان نمایش ویدئو تبلیغاتیداردندارد
استان محل فعالیتدارددارد
شهرستان محل فعالیتدارددارد
آدرس فروشگاهدارددارد
شماره های تماسدارددارد
موقعیت فروشگاه روی نقشه گوگلداردندارد
جدول زمانی ساعات کاریدارددارد
ایمیلداردندارد
آدرس وبسایتداردندارد
درج آدرس شبکه های اجتماعیداردندارد
شماره تلفن همراهدارددارد
نمایش بیمه های طرف قراردادداردندارد
سئو آگهی با استفاده از کلمات کلیدیدارد / 4 کلمه کلیدیندارد
نمایش تبلیغات در صفحه آگهیندارددارد
نوبت دهی اینترنتیداردندارد
انتشار اخبار (اطلاعیه، رویداد)رایگانشامل هزینه مجزا
نمایش امتیاز کاربران به آگهیداردندارد

امکان افزودن آگهی به علاقمندی ها

(توسط کاربر)

داردندارد
بخش سوال از پزشکداردندارد

از طریق این بخش پزشکان عزیز می توانند آگهی بیمارستان خود را در سامانه دکتر کجاست ثبت نمایند.

جهت ثبت آگهی متناسب با دسترسی هایی که برای شما فعال می شود دو نوع حق اشتراک (بسته آگهی) وجود دارد که جزئیات و تفاوت آنها در جدول زیر اشاره شده است

ویژگی
بیمارستان VIP
بیمارستان رایگان
نام بیمارستاندارددارد
نوع مالکیتدارددارد
نوع مرکزدارددارد
نوع تخصصداردندارد
سابقه فعالیت (سال)داردندارد
توضیحات تکمیلیدارددارد
لیست پزشکان به همراه تحصیلاتداردندارد
لوگو بیمارستانداردندارد
تصویر سربرگ آگهیداردندارد
گالری تصاویرداردندارد
امکان نمایش ویدئو تبلیغاتیداردندارد
استان محل فعالیتدارددارد
شهرستان محل فعالیتدارددارد
آدرس بیمارستاندارددارد
شماره های تماسدارددارد
موقعیت بیمارستان روی نقشه گوگلداردندارد
ایمیلداردندارد
آدرس وبسایتداردندارد
درج آدرس شبکه های اجتماعیداردندارد
شماره تلفن همراهدارددارد
نمایش بیمه های طرف قراردادداردندارد
سئو آگهی با استفاده از کلمات کلیدیدارد / 4 کلمه کلیدیندارد
نمایش تبلیغات در صفحه آگهیندارددارد
نوبت دهی اینترنتیداردندارد
انتشار اخبار (اطلاعیه، رویداد)رایگانشامل هزینه مجزا
نمایش امتیاز کاربران به آگهیداردندارد

امکان افزودن آگهی به علاقمندی ها

(توسط کاربر)

داردندارد
بخش سوال از پزشکداردندارد

پزشکان عزیز، به صفحه افزودن آگهی در سامانه دکتر کجاست خوش آمدید

لطفا نوع مرکز خود را انتخاب نمایید:

آخرین آمار ثبت نام سایت مورخ 97/8/15

0
مطب
0
کلینیک
0
آزمایشگاه
0
فیزیوتراپی
0
داروخانه
0
بیمارستان